Informacja o nagrywaniu rozmowy telefonicznej

Obowiązek informowania o nagrywaniu rozmowy telefonicznej występuje w przypadku przedsiębiorców i organów administracji państwowej i samorządowej. Przykładem może być biuro obsługi klienta (BOK) lub call center. Zasady te wynikają z ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia RODO.

Czy trzeba informować, że rozmowa jest nagrywana? Tak. Jeżeli rozmowa jest nagrywana, przedsiębiorca powinien poinformować rozmówcę o tym fakcie. Wzór takiej informacji znajdziesz poniżej.

Przykłady

Uprzejmie informujemy, że wszystkie rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na ich nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia.

Informujemy, że w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie - prosimy o kontakt drogą mailową.

W trosce o najwyższą jakość usług rozmowy mogą być rejestrowane. Jeśli nie zgadzasz się na nagrywanie - rozłącz się.

Informujemy, iż w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług wszystkie rozmowy są rejestrowane, jeśli nie wyrażasz zgody - prosimy zakończyć połączenie

W trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług prowadzone rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na ich nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia.

Informujemy, że rozmowa może być nagrywana. Jeżeli nie wyrazasz na to zgody, rozłącz się.

Wszystkie rozmowy z konsultantami są rejestrowane. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o przerwanie połączenia.

W celach szkoleniowych i podnoszenia jakości usług nasze rozmowy są nagrywane, jeśli nie wyrażacie Państwo zgody, prosimy o rozłączenie się i odwiedzenie naszej strony internetowej.

Potrzebujesz nagrania o takiej treści?

Chętnie wykonam takie nagranie na zamówienie. Zachęcam do kontaktu na e-mail lub za pomocą formularza obok.

Czy można nagrywać rozmowy telefoniczne bez zgody rozmówcy?

Obowiązek informowania o rejestrowaniu rozmowy mają przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne i państwowe. W przypadku osób prywatnych prawo nie precyzuje tego. W zależności od tego czy uczestniczymy w rozmowie czy nie, może być to różnie interpretowane. Jeśli nie jesteśmy uczestnikami rozmowy i ją rejestrujemy może to wypełnić znamiona przestępstwa z art. 267 k.k.:

Art. 267. KK Bezprawne uzyskanie informacji
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Nagranie rozmowy jako dowód w sądzie

Często występującym pytaniem jest czy nagranie rozmowy telefonicznej może być dowodem w sprawie sądowej. Przepisy nie regulują problemu dopuszczania takich dowodów, jednak każda sprawa musi zostać rozpatrzona indywidualnie. Nagrywanie rozmowy może być ingerencją w dobra osobiste (prawo do prywatności). W praktyce wielokrotnie wykorzystywano nagrania rozmów telefonicznych jako dowód (np. sprawy rozwodowe).

Napisz do mnie:

Wyślij do mnie wiadomość. Zapytaj o cenę lub wyślij zamówienie nagrania. Z przyjemnnością odpowiem na pytania

Przydatne

Przykładowe zapowiedzi telefoniczne
Informacja o nagrywaniu rozmowy
Darmowe zapowiedzi
Formaty plików dźwiękowych
Kontakt